ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 19/10/1982

סקירת ע/ראש אמ"ן למחקר ונציג המוסד על המצב בלבנון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים