ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 28/12/1982

תכנית מו"פ הרב-שנתית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים