ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 11/08/1981

קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה שתימסר היום בכנסת, על שינויים במבנה הממשלה ומשרדיה ועל מינוי סגני שרים; ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים