ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 04/08/1981

קביעת מסגרת הדיון בהודעה ראש הממשלה על הרכבת הממשלה; דיווח ועדת המשנה לעניין חדרי הסיעות וחדרי המנוחה; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים