ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 27/07/1981

קביעת מסגרת הדיון לאישור נוסח ההסכם בדבר הקמת הכח הרב לאומי שיוצב בסיני אשר יימסר היום בכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים