ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 05/03/1984

חברת דשנים וחמרים כימיים - עמ' 7 בדו״ח מבקר המדינה על הבקרות באיגודים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים