ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 21/11/1983

רשות שדות התעופה - ביצוע עבודות תחזוקה ושירותים ע״י גורמי חוץ; רשות שדות התעופה - שדות תעופה פנים-ארציים; שות שדות התעופה - שכר עידוד בנמל תעופה בן-גוריון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים