ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 07/11/1983

שכר עידוד - עמ' 114 בדו״ח 33 של מבקר המדינה; רכישת ציוד - עמ' 117 בדו״ח 33 של מבקר המדינה; מסירת עבודות דפוס - עמ' 740 של מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים