ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 04/07/1983

פיקוח מינהלי על חברות ממשלתיות (דו״ח שנתי 33, עמ' 77)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים