ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 02/11/1982

סיכומיה והצעותיה של ועדת המשנה לדו״ח מבקר המדינה על הביקורת באיגודים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים