ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 25/10/1982

דו״ח על הבקורת במקורות, בינוי ופיתוח בע״מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים