ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 01/03/1982

תיפקוד הדירקטוריונים בחברות הממשלתיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים