ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 26/05/1982

התקשרויות עם יצרנים - עמוד 646 בדו״ח 31 של מבקר המדינה - סיום הדיון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים