ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 28/02/1984

חוק-יסוד: זכויות האדם (המשך הדיון בסעיף חופש ההתאגדות וההתארגנות וסעיף חופש התנועה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים