ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 29/11/1983

חוק יסוד: זכויות האדם; חוק יסוד: הכנסת, תיקון סעיף 24 - קוורום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים