ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 15/03/1983

חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 9)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים