ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 08/03/1983

חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 10); חוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 2)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים