ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 22/02/1983

חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 2), הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 10)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים