ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 22/02/1983

חוק יסוד: (תיקון מס' 10); חוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 2)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים