ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 15/02/1983

חוק יסוד: (תיקון מס' 9).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים