ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 01/02/1983

הצעת חבר-הכנסת מ. קליינר בנושא מעמד הנשיא ומעמד הנשיאות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים