ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 11/01/1983

תיקון לחוק יסוד: הכנסת, שיקבע כי בית הנבחרים הוא הרשות המחוקקת בישראל; תיקון לחוק יסוד: הכנסת, סעיף 33 - כינוס הכנסת בעת פגרה לפי דרישת 30 חברי הכנסת יהיה תטוך 8 ימים מיום קבלת הדרישה; דיון בדבר תיקון חוק יסודף הצבא - הצעת חה״כ מ. שחל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים