ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 28/12/1982

חוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 2) - הצעת חה״כ ט. וייס; חוק יסוד: מגילת היסוד של האדם, התשמ״ב - 1982 - הצעת חה״כ א. רובינשטיין

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים