ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 20/12/1982

הצעה לתיקון חוק יסוד: משק המדינה - של חה״כ ש. וייס; חוק יסוד: מגילת זכויות היסוד של האדם, התשמ״ב-1982 - הצעת חה״כ א. רובינשטיין

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים