ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 12/01/1982

הצעת חבר-הכנסת ש. וייס לתיקון חוק יסוד: משק המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים