ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 05/01/1982

שונות; הצעה לתיקון חוק יסוד: משק המדינה - הצעת חבר-הכנסת ש. וייס

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים