ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 08/12/1981

סדרי עבודת הוועדה ותכניות עבודתה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים