ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 05/07/1983

שימוש בעודפי תקציב הכנסת לשנת 1982; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1983; שכר וגימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים