ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 01/06/1982

שינויים בתקציב לשנת הכספים 1982; שכר נושאי משרה ברשויות השלטון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים