ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 06/03/1984

חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (תיקון מס' 2), התשמ״ד-1984

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים