ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 29/02/1984

חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים