ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 27/12/1983

חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (הוראת שעה), התשמ״ד-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים