ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 06/10/1983

מצבם הכספי של המוסדות להשכלה גבוהה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים