ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 15/03/1983

המשך דיון על תקציב הכנסת לשנת הכספים 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים