ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 07/03/1983

שונות; שכר חברי-הכנסת (תשלום הוצאות שכר- דירה) (תיקון), התשמ״ג-1983; שכר יושב-ראש הכנסת וחברי הכנסת (תיקון), התשמ״ג-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים