ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 08/10/1978

ועדת משנה לענייני רכש ותעשיות בטחוניות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים