ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/11/1977

השפעת יצור המטוס הישראלי על חתעשיה האזרחית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים