ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 04/02/1980

מפגש עם מנהל שרות לנוער במצוקה במשרד העבודה והרווחה ועם המפקח הראשי של חבורות נוער במשרד החינוך והתרבות.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים