ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/01/1980

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) תשל״א-1971 עקרנות והוראות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים