ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/03/1979

סקירתו מנכ״ל משרד העבודה והרווחה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים