ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/02/1979

דיון בפנימיות בחינוך ההתישבותי ובפנימיות של האגף הדתי בחינוך, ההכשרה וההשתלמות המקצועית במשרד העבודה והרווחה.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים