ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/02/1980

סדר הדיון בתלונות שעל סדר יומה של הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים