ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/03/1977

חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש ראשות וסגניו) תשל״ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים