ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/08/1974

קביעת סדרי העבודה של הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים