ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/01/1976

חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון), תשל״ו - 1975 (של חבר-הכנסת ז. ורהפטיג)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים