ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/12/1973

דיון עם שר החוץ; חוק סמכויות חיפוש בשעת חירום (הוראת שעה)(תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים