ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/11/1973

סקירת שר החוץ; מינוי ממלא מקום לנציב קבילות חייליא; הצעה לסדר היום של ח"כ ח.לנדאו בענין הפגנת משפחות נעדרים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים