ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/10/1973

מצב האספקה והרכש; בעיות כוח אדם והמצב בחזיתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים