ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/10/1973

תקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו) צו בדבר גיוס ציוד כללי; דיווח על המצב הצבאי בחזיתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים