ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/07/1973

הצעת מסקנות לדו"ח נציב קבילות החיילים; חוק לביטול פקודת הפיקוח על הבדואים, תשל"ג-^.1973; סקירה על יחסי ישראל - יפן; הצעה לסדר היום של חה"כ ד. מילמן - עסקת הנשק והאוירונים בין ארה"ב לסעודיה דיון מדיני;

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים