ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 10/07/1973

חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 8), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים