ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 10/07/1973

חוק שרות ביטחון (תיקון מס- 8) תשל"ג - 1973; סקירת ראש אמ"ן. אלוף אלי זעירא

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים